hong wilaheng

mingkar mingkuring angkoro
akarono karnan mardi siwi
sinawung resmining kidung
sinubo sinukarto

aduh Gusti pekartining ngilmu
ingkang tumrap ing alam donya
agomo ageming aji

sopo entuk wahyuning Allah
gyo dumilah mangulah ngilmu bangkit
bangkir mikat reh mangukut
kukutaning jiwanggo

yen mangkono keno sinebut wong sepuh
liring sepuh sepi howo
awas loro ning atunggil